به کانال تلگرام سمینارما بپیوندید...
  • تماس با ما: 02188915004

فرشید پاکذات (ان ال پی - گنجینه سعادت)

فرشید پاکذات (ان ال پی - گنجینه سعادت) - 3.4 out of 5 based on 14 votes

معصومه تیموری (آشتی با درون)

معصومه تیموری (آشتی با درون) - 3.2 out of 5 based on 5 votes

احد سلماسی (اعتماد به نفس و روابط عاشقانه)

احد سلماسی (اعتماد به نفس و روابط عاشقانه) - 4.5 out of 5 based on 4 votes

پویا ودایع ( آموزش زبان بدن )

پویا ودایع ( آموزش زبان بدن ) - 3.3 out of 5 based on 4 votes

دکتر علی اصغر جهانگیری (کارآفرینی)

دکتر علی اصغر جهانگیری (کارآفرینی) - 4.3 out of 5 based on 3 votes

دکتر مهدی خیرالهی (مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی)

دکتر مهدی خیرالهی (مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی) - 2.6 out of 5 based on 5 votes

جواد رسائی (تندخوانی و تقویت حافظه)

جواد رسائی (تندخوانی و تقویت حافظه) - 2.3 out of 5 based on 3 votes

مهدی دادفر (خالق تئوری پینگ پنگ فروش)

مهدی دادفر (خالق تئوری پینگ پنگ فروش) - 3.0 out of 5 based on 3 votes

فرزانه معصومیان (فن بیان - اصول سخنرانی)

فرزانه معصومیان (فن بیان - اصول سخنرانی) - 4.0 out of 5 based on 2 votes

پریسا نصری (زناشویی و همسرداری)

پریسا نصری (زناشویی و همسرداری) - 3.2 out of 5 based on 5 votes

مرتضی جاوید (یادگیری زبان انگلیسی بدون فراموشی)

مرتضی جاوید (یادگیری زبان انگلیسی بدون فراموشی) - 3.7 out of 5 based on 15 votes

ماهان تیموری (کسب ثروت و آرامش)

ماهان تیموری (کسب ثروت و آرامش) - 4.3 out of 5 based on 3 votes

احمد نوری ( ان ال پی - NLP )

احمد نوری ( ان ال پی - NLP ) - 3.5 out of 5 based on 2 votes
بالا